Pravna tranzicija

Pravno priznanje rodnog identiteta podrazumeva pravno prepoznavanje nečijeg rodnog identiteta u vidu imena i/ili oznake pola u ličnim dokumentima kao i u svim drugim dokumentima i ispravama u kojima se navodi ime, pol i matični broj osobe.

U Srbiji pravna tranzicija nije u potpunosti nezavisna od medicinske ali nakon minimum godinu dana legalne hormonske terapije moguće je promeniti lična dokumenta. Formular o potvrdi “promene pola” koji zajedno potpisuje psihijatar i endokrinolog je prvi korak ka dobijanju novih dokumenata. Dovoljno je dakle samo otići kod psihijatra i endokrinologa i  usmeno se izjasniti se o želji za promenu ličnih dokumenata. Neophodno je da prvo dobijete potpis psihijatra a zatim potpis endokrinologa čija zdravstvena ustanova u kojoj radi šalje formular po službenoj dužnosti vašoj matičnoj opštini/gradskoj upravi, odnosno vašem matičaru. Ovaj proces se može obaviti i nakon operacije, ali u tom slucaju samo hirurg potpisuje formular i njegova ustanova šalje pomenuti dokument.

Nakon pristiglog potpisanog formulara matičar pokreće postupak za promenu ličnih podataka i po službenoj dužnosti u roku od 30 dana pribavlja svu potrebnu dokumentaciju te ne biste morali da idete u svaku insitituciju pojedinačno. Nakon toga matičar donosi rešenje i upisuje odgovarajuću polnu oznaku i ime u matičnu knjigu rođenih. Na osnovu tog rešenja policijska uprava pasivizuje stari i dodeljuje novi Jedinstveni Matični Broj Građana (JMBG) koji se upisuje u matičnu knjigu rođenih. Nakog toga možete predati zahtev za nove odgovarajuće lične dokumente.

Nadamo se da će ti ove informacije biti od pomoći, ukoliko ti je potrebna još neka informacija ili imaš neko pitanje slobodno nas kontaktiraj. Tu smo za tebe i uz tebe!