Tranzicija

Socijalna tranzicija

Socijalna tranzicija podrazumeva proces prihvatanja, predstavljanja drugima i življenja svog rodnog identiteta u svom društvenom okruženju. Tokom procesa socijalne tranzicije mi se autujemo sebi i drugim ljudima.

Medicinska tranzicija

Medicinska tranzicija u Srbiji je podeljena u tri faze od koje su prve dve obavezne za dobijanje pravnog identiteta: psihijatrijska faza, endokrinološka faza, i hirurška faza.

Pravna tranzicija

Pravno priznanje rodnog identiteta podrazumeva pravno prepoznavanje nečijeg rodnog identiteta u vidu imena i/ili oznake pola u ličnim dokumentima kao i u svim drugim doku mentima i ispravama u kojima se navodi ime, pol i matični broj osobe. U Srbiji pravna tranzicija nije u potpunosti nezavisna od medicinske ali nakon minimum godinu dana legalne hormonske terapije moguće je promeniti lična dokumenta.