Publikacije

PREPORUKE ZA MEDIJSKO IZVEŠTAVANJE O TRANSRODNIM, INTERPOLNIM I RODNO VARIJANTNIM (TIRV) OSOBAMA

ISTRAŽIVANJE:
O UTICAJU PANDEMIJE BOLESTI COVID-19 NA TRANSRODNE, INTERPOLNE I RODNO VARIJANTNE (TIRV) OSOBE U REPUBLICI SRBIJI

OD PATOLOGIZACIJE DO PODRŠKE:
DOPRINOSI I PROBLEMI DEPATOLOGIZACIJE TRANSRODNIH IDENTITETA U MEĐUNARODNOJ KLASIFIKACIJI BOLESTI (MKB)

ISTRAŽIVANJE:
DOSTUPNOST I BEZBEDNOST JAVNIH PROSTORA ZA TIRV OSOBE U REPUBLICI SRBIJI

ANALIZA IZVEŠTAVANJA O TRANS I RODNO VARIJANTNIM OSOBAMA U ŠTAMPANIM I ONLAJN MEDIJIMA U SRBIJI