O nama

šŸŒŠO Talasu

Kolektiv Talas TIRV je neprofitna i nestranačka organizacija u Srbiji koja svoj rad fokusira na trans, interpolne i rodne varijante (TIRV) osobe, a koju istovremeno vode trans osobe.  Organizacija je nastala iz potrebe da se adresiraju problemi sa kojima se suočava TIRV zajednica u Srbiji koristeći Å”iri intersekcionalno-feminističkim pristup i upotrebljavajući mehanizme koji Å”tite rodnu ravnopravnost, poÅ”tuju različite identitete i njihovu slobodu izražavanja i suprotstavljaju se svim oblicima ugnjetavanja.

šŸ‘„NaÅ” tim

Nora Juno Janković (ona/oni)

Kao jedna od osnivačica organizacije, Nora (1995) je svoje aktivističko znanje i iskustvo sticala od 18. godine kroz učeŔće i rad u levičarskim organizacijama i anarhističkim prostorima. Osim toga, Nora je volontirala na projektima civilnog druÅ”tva fokusiranih na ekologiju i razvoj tehnoloÅ”ke pomoći za osobe sa invaliditetom. U okviru Kolektiv Talas TIRV je koordinatorka za zagovaranje javnog zdravlja i edukaciju.

Norin nadimak u zajednici je JUNICEF, po njenom empatičnom odnosu prema trans mladima.

Aleksa Milanović (on)

Aleksa (1981) je jedan od osnivača organizacije Kolektiv Talas TIRV u okviru koje je programski koordinator. Aktivizmom se bavi od 2008. godine od kada je volontirao za veliki broj aktivističkih organizacija i neformalnih aktivističkih grupa koje se bave unapređenjem LGBTIK+ prava. Učestvovao je u osnivanju Trans Mreže Balkan 2014. godine i u okviru ove organizacije vodi program za umetnost i kulturu. Po obrazovanju je geograf i teoretičar umetnosti i medija. Docent je na Fakultetu za medije i komunikacije. Objavio je dve knjige: Reprezentacije transrodnih identiteta u vizuelnim umetnostima (2015) i Medijska konstrukcija Drugog tela (2019). Aleksa ima svoju malu organsku baÅ”tu u blizini Beograda.

Sara Sarić (ona)

Sara (1993) radi u oblasti video produkcije, fotografije i montaže. Kao transrodna žena i aktivistkinja, ona je takođe jedna od osnivačica Kolektiv Talasa TIRV i ima ulogu koordinatorke za kulturu i umetnost. Sara takođe piÅ”e beletristiku i scenarije za filmove i serije.

Sara je neobično zainteresovana za kiborg feminizam.

Džejlana PruÅ”ević (ona)

Džejlana (1990) svoje interesovanje usmerava na seksualno i mentalno zdravlje kvir identiteta. Diplomirala je komparativnu književnost a trenutno je psihoterapeutkinja na superviziji. Migrirala je nazad u Srbiju sa željom da se fokusira na mentalnu dobrobit marginalnih grupa i poboljŔanje njihovog druŔtvenog položaja u Srbiji.

Trenutno radi za UN agenciju za seksualno i reproduktivno zdravlje, dok u Kolektivu Talas TIRV obavlja ulogu koordinatorke programa podrŔke zajednici i projektne savetnice.

Džejlana religiozno prati razvoj feminističke porno industrije.

Misija, vizija i vrednosti

NaÅ”a misija je borba za ostvarivanje prava i uslova za istraživanje sopstvenog roda, samoodređenje i izgradnju jake, dobro organizovane, osnažene i inkluzivne TIRV zajednice u Srbiji. Čvrsto verujemo da samo pokret koji je osnovala zajednica može pružiti održivu psiholoÅ”ku, socijalnu, pravnu, ekonomsku i obrazovnu podrÅ”ku svom članstvu.

NaÅ”a vizija je druÅ”tvo u kome će svaka osoba imati priliku i potrebane materijale uslove da slobodno istražuju i izražavaju svoj rod i da bez straha prkose rodnim normama – bez obzira na njihov rod, dodeljeni pol, rasu, etničku pripadnost ili socio-ekonomski status. NaÅ” cilj je politički aktivna i osnažena TIRV zajednica, angažovana u donoÅ”enju odluka na svim nivoima druÅ”tva. 

NaŔe vrednosti

āš§ PoÅ”tovanje ljudskih prava – Kolektiv Talas TIRV se zalaže za poÅ”tovanje svih ljudskih prava za sve osobe bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost, nacionalno ili etničko poreklo, boju kože, religiju, jezik kojim govore, seksualnu orijentaciju, rodni identitet, fizička svojstva ili bilo koje drugo lično svojstvo.

ā™€ Feminizam – Kolektiv Talas TIRV promoviÅ”e i zalaže se za implementaciju feminističkih principa kao Å”to su rodna ravnopravnost, jednake plate, jednak pristup i mogućnosti Å”kolovanja i edukacije, osnaživanje žena, otpor esencijalističkom, heteroseksističkom, mizoginom i svakom drugom obliku diskriminacije zasnovanom na polu i rodu.

šŸ”» AntifaÅ”izam – Kolektiv Talas TIRV promoviÅ”e i zalaže se za antifaÅ”ističke vrednosti i ideje,  slobodu i toleranciju i zaÅ”titu ljudskih prava. 

āœŠ Solidarnost – Kolektiv Talas TIRV se u svom radu vodi principom solidarnosti u svakoj svojoj inicijativi i akciji, odnosno teži međupovezanosti i uzajamnoj saradnji u samoj TIRV zajednici ali i van nje.

ā˜®ļø Pacifizam – Kolektiv Talas TIRV promoviÅ”e pacifističke vrednosti mira i duboko se vodi tvrdnjom da rat i generalno nasilje nije reÅ”enje međunarodnih i nacionalnih sporova. 

šŸ†” Samoodređenje Kolektiv Talas TIRV podržava svaki oblik samoodređenja individua Å”to podrazumeva pravo na odlučivanje o vlastitom telu i životu kao i slobodno biranje identitetskih odrednica i načina predstavljanja sopstvenog identiteta.

šŸ‘¤ Intersekcionalnost – Kolektiv Talas TIRV se vodi principom intersekcionalnosti Å”to podrazumeva uzimanje u obzir različitih dimenzija identiteta kao Å”to su: pol, rod, seksualna orijentacija, klasa i nacionalnost, uz razumevanje da svaka od tih ličnih karakteristika može uticati na životne Å”anse individue. 

šŸ™Œ PoÅ”tovanje identiteta, ličnog integriteta i iskustava Kolektiv Talas TIRV bez preispitivanja čvrsto veruje u validnost svačijeg identiteta, ličnog integriteta i iskustava.

šŸ‘€ Transparentnost u radu – Svoj rad kolektiv Talas TIRV bazira na principu transparentnosti odnosno sve aktivnosti i inicijative su vidljive, jasne i dostupne Å”iroj javnosti. 

šŸ¤” Kritičko promiÅ”ljanje – Kolektiv Talas TIRV podstiče argumentovano kritičko promiÅ”ljanje koje može dovesti do progresa kako u profesionalnom radu tako i u ličnom razvoju svih nas.

šŸ—£ļø Kultura dijaloga Kolektiv Talas TIRV u svom radu neguje kulturu dijaloga, odnosno želi da sasluÅ”a i čuje svakog ko misli drugačije.

šŸ’Æ Integritet Kolektiv Talas TIRV je u svom radu dosledan misiji i viziji organizacije bez odstupanja od istih.

šŸ‘ Inkluzivnost Kolektiv Talas TIRV je otvoren za rad i svaki vid saradnje sa ljudima svih identitetskih profila.