Trans blog

U prethodna dva teksta (Lek od sebe ili za sebe i Više nege, manje patologizacije – Kakva nam je zdravstvena zaštita potrebna?) detaljno smo analizirali probleme i ponudili rešenja za unapređenje zdravstvene nege trans i interseks osoba, ali neminovno i…

U prethodnom tekstu razmišljali smo o tome kako naš identitet i socijalni status utiču na to kakvu ćemo zdravstvenu negu dobijati kada smo bolesni, ali i šta za nas znači biti zdrav_a : različita telesna stanja za različite ljude u…

Aleks Mladenović
03.05.2022

Transrodne osobe se međusobno veoma razlikuju po pitanju toga na koji način doživljavaju svoj identitet, svoju tranziciju, da li će ući u medicinsku tranziciju i u kojoj meri će izmeniti fizičke aspekte svog tela, i slično. Međutim, ono što je,…

Juno Nora Janković
16.04.2022

Ili, zašto je teže biti zdrav kada si deprivilegovan_a? Poseta lekaru je jedan od prvih susreta koje većina dece naući da povezuje sa strahom i neprijatnošću. Kako odrastamo učimo da bolje tolerišemo neprijatnost, da povežemo posetu sa krajnjim ciljem –…

Juno Nora Janković
11.03.2022

Govor naše aktivistkinje Juno na ovogodišnjem Osmomartovskom maršu prenosimo u celosti! Verujem da mi je samo time što stojim ovde danas pružena ne samo velika čast, što je lično, već i veliko poverenje na kome sam neizmerno zahvalna svima vama….

Četiri godine nakon ukidanja ropstva u Americi, balovi se prvi put pojavljuju u Harlemu 1869. godine i bivaju organizovani u Roklend palati (Rockland Palace) pod nazivom ”Hamilton lodge balovi” (”Hamilton lodge” je bio drugi naziv za Roklend palatu). Ovi balovi…

Janko Radičević
08.02.2022

Da počnemo od nečeg jednostavnog – ljudi se razlikuju. Kada to tako kažem, svestan sam da zvuči veoma banalno. Kada govorimo o boji kose ili očiju, ili omiljenom mestu za izlazak, same razlike nisu takve prirode da stvaraju velike konflikte….

🎄🎁❄️️⛄🎅

Vin Laura Pejak
09.12.2021

Srbija je jedno duboko homo/transfobično društvo. Mislim da je to svima manje-više jasno. U poređenju sa zapadnim zemljama stavovi većinske populacije prema LGBT+ osobama su drastično negativniji ovde, a to se posledično ogleda i u položaju kvir ljudi u društvu….